[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/a/ - А.У.Є.

Анімешники України Єдині
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 7e9a20e136e05b1dd380638f6a….png (810.42 KB, 760x1200) ImgOps

 No.157

Почему бы не создать комнату для хентая, а не месить всё в аниме комнату?

 No.158

>>157
Бо нема постерів ні того, ні іншого.

Плюс це питання скоріше для >>>/meta/1.

 No.159

>>157
Почему она так смотрит на какашку?

 No.160

>>159
Бо ніґерські члени і виглядають як какашка.

 No.161

>>158
Жаль, что нет людей тут с хентай вкусами(

 No.162

File: 7d93ff69f333a755488bbd0117….jpg (956.96 KB, 1200x1600) ImgOps

>>161
Та іноді фапаю на хентай, але щоб викладати його тут, хз. Це ж буде просто перепост з *буру.

 No.163

File: 28_T2.jpg (125.24 KB, 1280x1463) ImgOps

>>162
Всё так

 No.164

>>162
Тогда нужно больше писать про хентай! Хентай жив, живёт и будет жить!

 No.165

File: 47f883a3f1da76b698f28f7720….jpg (86.49 KB, 736x1137) ImgOps


 No.166

H-ігри прикольні. Наприклад, Degrees of Lewdity. Хтось грає в таке?

 No.167

>>166
Что за Н-ігри?

 No.168

>>167
Hentai ігри же ж. В основному однотипні на RPGMaker'і, але реальні винчики я зустрічав на Twine і QSP.

 No.169

>>168
LonaRPG топ хентай гра

 No.170

>>169
Так, ця теж у моєму топі. Хоча керування незручне. Ігри на текстових рушіях менше запарюють.

 No.171

File: ClipboardImage.png (324.33 KB, 1280x688) ImgOps

Нагадали мені хорошу грульку.
School Life, на QSP, російська. Створюєш школу і можеш грати від імені будь-якого учня, хлопчика, дівчинки чи футанарі. На вихідних можна змінювати учня, від якого граєш, а також додавати нових, видаляти непотрібних тощо.
Рекомендую.

 No.172

>>171
Сколько там свободы и как много пространсва для действий?

 No.173

>>172
Жанр сендбокс, то в принципі сам придумуєш собі заняття.

 No.174

>>166
Периодически наворачиваю 3д тайтлы вроде DIK или Ласт Теори. Вполне норм.

 No.175

File: 00e7173024d31450967dd3a5b….jpeg (188.52 KB, 832x1216) ImgOps

Щось ми забули, що це хентай тред

 No.176

File: 17148362066980.jpg (392.52 KB, 864x1080) ImgOps

>>175
>це хентай тред
Не все так однозначно, всієї правди ми не знаєм.

 No.177

File: 9a4c9a29e476c22ff054d159c2….jpg (123.36 KB, 736x1308) ImgOps

>>176
Хентай хентай хентай хентай![Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]