[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/a/ - А.У.Є.

Анімешники України Єдині
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: illust_120167126_20240703_….png (791.1 KB, 800x1200) ImgOps

 No.184

Тут обсуждаємо аніме про кращу дівчинку Алю.
До речі, чому Аля - Аліса, коли завжди Алі були Аліни..

 No.186

>>184
>До речі, чому Аля - Аліса, коли завжди Алі були Аліни..
Аліни ніколи не були Алями, додік. Аліси теж. Аля це скорочене від Алевтина.

Але якщо ти не знаєш таких прописних істин, живучи на постсовку, то що очікувати від піхвооких кумерів з землетрусного архіпелагу.

 No.187

>>186
Скорочений в тебе прутень, у місцях де я мешкаю Алями називали саме Алін.

 No.188

>>187
Регіон?

 No.189

>>188
Кривий ріг-Запоріжжя.

 No.191

>>189
Спасибі жителям Кривбаса за Президента підараса.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]