[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/fa/ - Fashion

Порадьте барбершоп у Львові.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: kapci.png (1.37 MB, 960x980) ImgOps

 No.12

У мене смердять ноги і хочу дещо порадити.

Смердять, бо я рідко миюся лінивий і піт з підошов просочуються до капців. Відтак смердять більше не ноги (чи липкі од засохлого поту шкарпетки), а просмерджені капці.

Порада полягає в тому, що купляйте капці як пікрілейтед.

Бамбук майже не всотує смердючий піт і тому ти можеш не перейматися, що кицька здохне од твоїх ароматів раю.

 No.13

File: 194198697_159603706181359_….png (25.49 KB, 851x315) ImgOps

>>12
Не заспокоюй себе бамбуком. Гробок спочатку зжирає нігті, потім капці, потім підлогу. Мода модою, але митися треба.

 No.14

>>13
Я ж миюся. Як рускій чєловєк — раз на тиждень.

 No.15

File: 241070282_494480165093745_….jpg (26.91 KB, 525x525) ImgOps


 No.32

>>31
Новое задание:
Видишь человека, подъезжаешь тихо, хватаешь с двух рук, двигаешься к ремню. Снимаешь с него его высокие штаны или из сумочки из кармашков тащищь вещички. Пряничий человечек.. Правило - никаких праздников не существует, есть лишь огония.

 No.34

File: 1457656-1-800Wx800H.jpg (23.3 KB, 800x800) ImgOps

З пікрлейтом взагалі не буде проблеми. Мені схожі купили (наче за 20 грн) на базарі ще 10-9 років назад коли був підлітком, тільки зараз один порвався збоку, прийдеться купувати нові, і це сумно тому що звик до цих. Була схожа ситуація коли розбив скляну чашку з якої випив тисячі кружок чаю за 7 років.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]