[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/fa/ - Fashion

Порадьте барбершоп у Львові.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: sharf-kufiya-chernyy-hlopk….jpg (48.81 KB, 659x643) ImgOps

 No.21

Сподобався цей елемент гардеробу. Особливо дуже зручно, якщо ти вимушений носити йобану каску. На пікчі та, яку ношу зараз. 110×110 см. З "метр на метр" не рекомендую, бо на початку обов'язково захочеться попустити "маску" (способів де-кілька і їх розглядатимемо, кому цікаво) типу "ніндзя", бо шемаг така штука, до якої треба звикати. Влітку носив чорно-білу. Хотів купити "койот", але поки не зараз,вже потім.

 No.22

>>21
Не тільки зручно, а й тепло.

Осло, чому не в шашечку з духом 2007?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]