[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/g/ - Tech

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: AI_revolution_3077817496.png (476.87 KB, 512x512) ImgOps

 No.217

ШІ чатботів тред

Встановлюємо LLM, ведемо задушевні розмови, розв'язуємо задачі, вчимо ботів української, фапаємо на вайфу.

Що таке SillyTavern?
>SillyTavern is a user interface you can install on your computer (and Android phones) that allows you to interact with text generation AIs and chat/roleplay with characters you or the community create.

Скачати — https://sillytavernai.com/how-to-install-sillytavern

Який провайдер LLM використати?
Найпростіший варіант — KoboldAIHorde.
>KoboldAI Horde is a crowdsourced, distributed GPU cluster run entirely by volunteers.
https://horde.koboldai.net

Ґайд: https://docs.sillytavern.app/usage/api-connections/horde/
Зі списку доступних інтсансів старайтеся використати kobolcpp 13B, показав найкращий результат на практиці.

Як писати Персонажів?
Ґайди: https://docs.sillytavern.app/usage/core-concepts/characterdesign/
Найпростіший формат: W++
https://rentry.co/WPP_For_Dummies
https://rentry.org/f3a52

Де знайти готові картки Персонажів?
https://chub.ai

Де швиденько згенерувати аватарку?
https://dezgo.com

Не хочу нічого встановлювати, дайте мені готових NSFW-чатботів у браузері!
Таких з'явилося безліч, але зазвичай з обмеженнями для не преміумів. Кілька варіантів потестувати можливості:
- https://artheart.ai
- https://www.nsfwgirlfriend.com

Що по мовах?
По дефолту боти спілкуються англійською, для хорошого досвіду потрібно її знати. Можна пробувати вчити бота української, але поки що мені нормальний результат виийшов тільки коли пишеш українською, а бот відповідає англюсиком.


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]