[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/lgbt/ - LGBTQ+

Sponsored by Soros Fund Management, LLC
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1659522792813346.png (303.23 KB, 520x645) ImgOps

 No.81

Надибав таке: https://www.lancaster.ac.uk/staff/bakerjp/polari/home.htm

Доволі цікаво. Відзначив, що дещо з англійського ґей-жаргону просочилося до повсякденного життя (напр., blowjob), також до інших сфер життя (напр., ІТ — ajax).

Чув од знайомого, що ґеїв у перестроїчному Львові називали «дружок». Може анон знає більше прикладів такого арґо в нашій мові?

 No.82

>>81
Пєтух.

 No.83

>>82
Та не вашою, а нашою мовою, пане пітуху.

 No.84

>>81
Натуральний сленг Львова 80-их Кузя, здається, тоді якраз відсидів.

Я знав тебе пацанкою малою
І ноль вніманія на тебе обращав
А як прийшов із армії додому
Тебе побачив і на дупу впав
Ти розквіла як маковиння на городі
Я від кохання чисто звар'ював
Я за тобою їздив на мопеді
Hеоднократно погляд твій лапав

ПРИСПІВ (2 рази)
Гой-ра, ой-ра-я
Дупа джалізовая

Hа проводах в Стецишина Миколи
Ти шейк зі мною танцювать пішла
І тут мені повіла откровенно
Же влюблена в Безкоровайного Петра
І я напився і пішов до клубу
І цеглою побив всі ліхтарі
По 206-й, частині другій
Hародний суд два роки дав мені.

ПРИСПІВ (2 рази)

За то шо їв я на параші сало,
Блатні мене зробили пєтухом
Тепер живу я досить непогано
Хіба із дупи часто л’ється кров

ПРИСПІВ (6 разів)

 No.97

File: 93F53A11-4A15-4E22-BD56-9….jpeg (226.26 KB, 975x1463) ImgOps

Як називається ЛГБТ-вояка?

 No.98

>>97
укропідар[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]