[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/p/ - Programming

1001 11010001 10000111
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Recent] [Go to bottom] [Catalog]


File: ruby-vs-c.png (264.31 KB, 1280x720) ImgOps

 No.26[Reply]

Аноне, яка найкраща мова програмування і чому ти вибрав саме її?
4 replies and 2 images omitted.
+++
Open thread.

 No.32

>>29
Так а що ти пишеш? Ігри, системні застосунки?

 No.33

File: Daily-programming-thread.a….png (535.5 KB, 1023x858) ImgOps

Сап /p/.

Облом програмувати, але хочеться.

Що робити?

 No.34

File: C_prog.png (383.37 KB, 500x756) ImgOps

>>33
Анон, ти якось того…
Дай визначення тоді того що маєш на увазі під "хочеться" й "облом".
Може в тебе в мозку не того саме хочеться що ввижається?
Куди саме і що (до чого) в тебе там направлено в термінах бажання й "облому", чи що…

А то якесь внутрішнє протиріччя, суперечливість, різнонаправленість в голові виходить.

 No.35

>>34
В сенсі хочу, але не маю натхнення/наснаги. Від того навіть не починаю нічого колупати.

 No.77

File: 1653039394565.jpg (39.14 KB, 823x593) ImgOps

Як уже зазначили анони, нема «найкращої» мови програмування, проте є мови, які ліпші для тих чи інших доменів.

Шел скрипт я не писатиму С-йом, скористаюся Башем, а для складних калькуляцій виберу інтерпретовану мову типу Перлу чи Пайтону, а не Баш.

Для веб-бекенду хороша Джава, яка є хорошим компромісом між перформансом і легкістю/швидкістю розробки.

Для CLI і десктопних застосунків я обираю С, Раст або Джаву.File: Screenshot from 2022-06-13….png (26.77 KB, 882x151) ImgOps

 No.54[Reply]

XHTML application/xhtml+xml, здається, швидше рендериться Фаєрфоксом. Це так?


File: photo_2022-02-12_08-52-43.jpg (66.65 KB, 505x640) ImgOps

 No.40[Reply]

>>38
Можна, на віндузятників тільки і розрахована (хоча, в майбутньому зможу те ж зробити для маків чи лінукса - жодних "секретних" технологій я не застосовую, а більшість алгоритмів багатоплатформні оскільки націлене на збирання паролів з багатоплатформного софту), успіхи добре, мої конкуренти - лайно собаче та алкашня. Відмінність мого софту від чужого полягає в правильній архітектурі насамперед та у зворотньому зв'язку з приводу майже всіх нештатних ситуацій.


File: 20220130_165944.jpg (120.14 KB, 1003x753) ImgOps

 No.22[Reply]

Стосовно життя анона-кодера.

 No.23

File: 1643486848097.jpeg (147.69 KB, 996x996) ImgOps


 No.24

File: 2ee62741e0756c564a991b516f….jpg (59.62 KB, 800x508) ImgOps

>>23
+Класику, нагадало.

 No.25

>>23
Будь-який програміст, коли за бутність інтерном.File: Well_be_right_back.webm (6.07 MB, 640x360) ImgOps

 No.21[Reply]

Так схоже на те як я пишу код, що аж в серці защемило, сльоза бризнула на клавіатуру.


File: xrjO5Q7QzY67.png (1.18 MB, 1000x1000) ImgOps

 No.20[Reply]

Robo-based by natural ways.


File: IMG_3073.jpg (62.41 KB, 413x544) ImgOps

 No.4[Reply]

Перший задокументований фотографічно з'їзд JavaScript програмістів. (СеШе-А)
5 replies and 2 images omitted.
+++
Open thread.

 No.13

File: received_180972327374896.jpeg (42.53 KB, 900x507) ImgOps

>>9
Fact.

 No.14

File: Dont worry mods its censor….jpg (15.21 KB, 418x436) ImgOps

>>9
Navitj za ruku ne trymaly.

 No.17

>>14
Надто відверто, треба /f/ap.

 No.18

File: m5extej8j5f81.png (108.21 KB, 546x712) ImgOps

Koly kagete, ctco PHP — hivno, ne zabuvajte pro DgavaSkrypta.

 No.19

File: extjs-react-handling-data-….jpg (618.1 KB, 1920x900) ImgOps

>>18
Якщо говорити про складність входу до спеціалізації, то на захист Жабосценарію мушу зауважити, що там маються доволі мозкорозривні концепції, приміром React Redux. Коли був розібрався з цим, перехотів іти до фронтенду.

Не можу експердно судити про стан сучасного Пагепе, однак судячи з вічану, все доволі просто хіба заплутано.File: r_1465549_DHsDR.jpg (50.11 KB, 379x960) ImgOps

 No.10[Reply]

Монстри вилазять у ночі.

 No.11

Хто пише куколдовим шарпом, той гірше пегепешника.

 No.12

Так, хто з вас підарасів це написав? Давайте адресу, скан паспорту, IP, й відбиток дупи.

 No.15

File: artworks-000015364470-671i….gif (16.21 KB, 197x236) ImgOps


 No.16

>>15
Чмок.File: valid-rss-rogers.png (3.63 KB, 88x31) ImgOps

 No.1[Reply]

hi

 No.2

penis

 No.3

>>2
niceDelete Post [ ]
[1] [2] [3] Next | Top | Catalog
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]