[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/p/ - Programming

1001 11010001 10000111
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1674316853897837.jpg (1.1 MB, 1170x1880) ImgOps

 No.352

FAGMAN звільняє тисячі працівників і це переважно ейчарно-сжвшний непотріб.

Невже ера сильних чоловіків повертається?

 No.353

>>352
Якщо праця більшості населення Землі - непотрібна, то нас очікує хомокост, фізична ліквідація виду homo sapiens sapiens.

 No.354

File: 1668969707940958.png (23.66 KB, 575x588) ImgOps

>>353
>хомокост
Можна я буду активом у цьому гомокості?

 No.355

>>352
>Невже ера сильних чоловіків повертається?
Ні, сильних чоловіків теж звільнять, коли ChatGPT і AlphaCode навчаться писати нормальний код. А вони обов'язково навчаться, не сумнівайтесь. Нейромережі на те й нейромережі, що з кожною ітерацією вчаться швидше й швидше

 No.356

>>355
>сильних чоловіків теж звільнять, коли ChatGPT і AlphaCode навчаться писати нормальний код.
Як добре, що сисадміни в безпеці.

 No.371

>>355
>коли ChatGPT і AlphaCode навчаться писати нормальний код

Цікаво, це коли?

Бо поки чатжпт вміє тільки видавати семпли на рівні прикладів для новачків, а складніший код вже пише з помилками або з несусвітнім стилем.

 No.379


 No.380

>>379
Що за непотріб?

 No.419

>>371
Думаю ця вся хуйня вже давно є і працює як слід, просто вікно овертону треба по трішки розйобувати бо очко може порватись якщо зразу по самі яйця.

 No.420

>>352
Взагалі ніколи не розумів нахуя бізнесу тупі пійозди які не вирішують питань, а тільки створюють проблеми.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]