[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/p/ - Programming

1001 11010001 10000111
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1675978985052035.gif (2.98 MB, 540x526) ImgOps

 No.361

Чи варто вчити С++, якщо ти небінарна особа?

 No.362

File: 1676129200664616.png (1.1 MB, 800x1300) ImgOps

>>361
Питання досі актуальне.

 No.422

>>361
Навіщо?

 No.423

>>361
Нє.

 No.455

>>361
Ні, С++ це для задротів, в яких вже відпала потреба в самоідентифікації через надрозум або брак соціальних контактів

 No.456

File: колобок1.jpeg (8.71 KB, 304x166) ImgOps

>>361
Он нужен чтобы понимать как работает JS под капотом. Движок JS написан на C++. Те, кто пишут на JS не понимая как работают промисы/асинхрон - макаки. Я их не осуждаю, но они должны помнить что они обезьяны. По идее они должны были не вкатиться. Если они вкатились то это хуже чем преступление - это ошибка.

Я сам не вкатился еще и может быть никогда не вкачусь. Но если я не прав - поясните в чем.

 No.457

File: stra.jpeg (7.29 KB, 389x129) ImgOps

>>361
Послушай мастера. Надо знать все 5 языков.

https://www.youtube.com/watch?v=NvWTnIoQZj4

 No.458

>>361
Лучше скажите нужно ли мне учить std когда работы на нем нет(или есть?).

 No.459

>>456
Згідно ходу твоєї ж думки - ти неправ по жизні.
Та бо хуй ти знаєш, шо і як хуярить під капотом хрестів - препроцессор там, лінкер і тд оця вся хуйня.
Ну і даже дізнаєшся - тоже будеш неправ, бо не шариш під яку архітектуру шо як хуяре і оту всю поєботу з конвеєрами, вгадуванням переходів і оптимізаціями які хуй хто просцить.
І навіть якшо ти сраний жидай дві з половиною жизні на то положив, то до тебе все одно знайдуть як доїбатись, бо ніхуя ти не шариш за ldmos і як в них там іліктрончики хуярять по зонам.
І навіть єсі ти - йобана реінкарнація Ландіфшица, то тебе Фіхтенгольц, реінкарнувавший в Кайслера та Кляйнберга в жопу виїбуть.

Тому просто завали їбало і мовчки продовжуй їбашити своє гівно в фігмі.

>>457
Нахуй нада, мама! Від того Кобзона компіляторостроїтєльства ніхуя путнього не чутно вже добрі кілька десятків років.

 No.460

>>459
>в фігмі.
Да бога ради. Но я хочу побольше зарабатывать, поэтому надо основательно изучить языки. Мой путь вот такой. С -> С++ -> Java/C# -> JS- > Python

 No.461

>>460
Ну знач гляди, які задачі матиме твого +/- профітний бізнес в перспективі твого вкатування і якими інструментами (мови, платформи, екосистема) буде зручно їх рішати. А то виглядає, шо якесь мовне задроцтво - вчити плюси ради плюсів, або того, шо їх там якась хуйня дьоргає. Та ну нахуй!
Ну і вот шо тобі ше скажу - мовне задротство бува приносило плюшки. Коли дохуя задротиш якусь дич типу фа-дієзу, а потім хуяк і якісь лямбди вже в до-дієзі уберфічою щитаються разом з вдоволеним похрюкуванням майбутніх колег.
Але база необхідна. Ті всі хуй-асп-шарп-нети, жави, хрести-бусти, спрінг-хайбернейти - то смузійобська мода і переходяще, не варте 15% пройобаного часу.

 No.462

>>461
>Ті всі хуй-асп-шарп-нети, жави, хрести-бусти, спрінг-хайбернейти - то смузійобська мода і переходяще, не варте 15% пройобаного часу.

Сейчас требуют даже не один фреймворк а штук 5. Постепенно в инфраструктуре наступает консенсус. Чтобы создать новый фреймворк сегодня нужно много усилий. В конечном счете будет платиновый набор. Кроме фреймворков есть много чего что нужно выучить. Паттерны, UML, SQL, SOLID. Пять лет в университете это мало для программиста. Но для фрейморка хватит одной книги прочитать. А вот стать толковым программистом - лет 10.

 No.463

>>462
Да похуй шо у вас там зараз свиноматки требують.
Шоб лібу чи фреймворк норм користати, при пристойному володінні мовою і best practices, кількох п'ятигодинних робочих за голову хватає - ше й в дум набавитися всигнеш. Інша справа, коли виїбнутися хочеш і подєлку якусь потенційному погонщику злабати і свєркануть - але то шлях в нікуда і з таким підходом ти вапшє жизнь проїбеш і очі нахуй вижжеш.
>В конечном счете будет платиновый набор
Да ніхуя, буде йобана забагована помойка з гнилим копіпастом. Завжди. І ти в ній будеш колупатися без респіратора.
Особєнно, в маладьожних клоаках тіпа npm, pypi, лібах для хрестів чи nuget.
А по факту, і клоаки, і самі хрести з жабами і пайтонами в перспективі 10 років попіздують нахуй в коболоподобний гроб саппорту. Питання часу, твоїх зусиль, льорнінг кьорв стіпнес і скільки зєлєні особисто ти, фраєрок, встигнеш з тої хуйні згребсти.
>Паттерны, UML, SQL, SOLID
А чьо CRUD, REST, ACID, SPARQL, distributed transaction, NoSQL, Gremlin, GraphQL, OSD, і іщо дахуя страшних абревіатур не привів?
Кажуть тобі, пацан - то переходяще і має сприйматися відповідно, як фантік від чупачупс, а ти вобще ніхуя не всасуєш, як піонєр носишся з хуйньою "вивчу Паттерни на c++, построю домік собакє Тузіку! З 10 куч костилєй! Бо тіпа heap дохуя бистрий, на msdn писали"

 No.464

>>463
>А по факту, і клоаки, і самі хрести з жабами і пайтонами в перспективі 10 років попіздують нахуй в коболоподобний гроб саппорту.

По факту C++ с нами 39 лет (с 1985) а JS - 28 лет (с 1995). И постоянно обновляются. С++ 20 недавно вышел , уже готовится новая версия. Фреймворки конечно могут поменяться. Тут как раз C++ понадобится если захочешь писать свой фреймворк .

>А чьо CRUD, REST, ACID, SPARQL, distributed transaction, NoSQL, Gremlin, GraphQL, OSD, і іщо дахуя страшних абревіатур не привів?

А потом еще микросервисы. Другое дело что нужно ожидать на собеседованиях. Для первой работы нужно знать базу, а остальное это бонус.

 No.465

>>464
>По факту C++ с нами 39 лет (с 1985) а JS - 28 лет (с 1995).
Єбать… Сі з макросами і modern c++20, перші костильні статичні жс-інтерпретатори і сучасний ECMAScript. Бракує хуя з пальцем. І шо смішно, по суті ти порівнюєш syntactic sugar.
Сорі, але ніхуя нє, не катить твоя тєма, вот ващє, то ващє дохуя різні мови. Хуй ти забутстрапиш c++20 на c++11, раніші даже не згадую, смисла нема.
Я ше пойму, якшо б ти якіта JVM/Bytecode, CLR/CIL/VES чи LLVM IR привів. Ну чи потролити б таким образом рішив.
>Другое дело что нужно ожидать на собеседованиях.
Ну вот то вже лічно твоя проблема, та й мені похуй.
Дивись, шо на галєрах ща модно йуніорів спрашувати.
Алгоритми Кормена на всякий случай покури - хоть бовдуром не виглядатимеш, і якшо вкуриш чуток, зможеш рок-звіздою тролити будущих погонщиків (бо ті, обично, позавчорашні вкатунці) та й вобще, в жизні пригодиця.

 No.466

>>465
>Алгоритми Кормена на всякий случай покури - хоть бовдуром не виглядатимеш, і якшо вкуриш чуток, зможеш рок-звіздою тролити будущих погонщиків (бо ті, обично, позавчорашні вкатунці) та й вобще, в жизні пригодиця.
Книга хороша но дело в том что алгоритмы реализованы в библиотеках. Возможно использование библиотеки это более полезный навык в современных реалиях.

 No.467

>>466
Да єбісь воно коньом, твоя справа.
Дєло в том, шо до індустрії є два підхода - усідчива кодомакака з "idiots guide to %language_name%" і фундаментальний.

Серед бонусів першого - рєально бистрий вкат, неплохі філки на карманні расходи. Але зубрити дохуя гавна нада і потом до кінця жизні питатися то гавно забути, плюючись больними кровавими тубєркульозними харклями в нестіраний платочок. А главна хуйня в тому, шо пока ти зубриш якета гавно, в тебе мозжечок затвердіває від фтора і потім тяще перевчатися, вловлювати і сікти за суть. Сіндром Делфішника, вопшім.

Вторий - там почті сразу стає похуй на мови, фреймворки і оту всю базвордівську паєбєнь, якою можна хіба врємєнно в свиноматок і родичів за ужином льогкє возбуждєніє визивати, єсі в тренд успіть запригнути. Але час вкату дохуйовий, по началу ващє відірвано від практичного програмізма і якоїта рєальності і то краще із глибокої та щирої любві до області робити, а не раді того шоп на районі попонтуватися.

Вот дивися ріальна ахотнічя історія - Стєпанова знаєш? Ну тіп такий, дорослий дохуя, начитаний, STL на хрестах забацав, спіздивши з Ada, Dylan, APL, LISP, і ше дохуя.
А тепер вопрос - хуя std::vector ващє ніхуя відношення не має до векторів, а є dynamic array? Потомушо історичний говнокод, який Стєпанов притащив в циганський табір хрестів з одобрєнія поп-діви Брітні Строуструпірз.
І єсі ти вот так наївно на фреймворки чи ліби надієшся, таким гавном тобі по жизні прийдеться маятись до крові з глаз і нєрвного тіка.

Хрести, на які ти так свій юношескій вимпєл гнеш - помєсь блістящого говна, ні риба ні мясо, дохуя низькорівневих примітивів, вирвіглазних темплітів і ващє відірваних від того ріалму високоуровньових дженеріків, з гвоздями приїбошеним недоООП. Доказатєльство во плоті того шо далбаєбізм не то шо має право на існування, но буває заразним похлєщє тих ковідів.
В колективах з тим гавном ващє пєчаль, бо поки одні памідори тянуть якута захмарну єрєсь на темплітах, інші гєнії аптімізірують якута дич з приведенням по пойнтерах і містікою флагів. І пока ти будеш витати в облаках фабрик сінглтонів, якийсь індус тобі западлу з пойнтерами, віртуальним конструкторм чи їбанутим RTTI дотяне до UB і тікєт розтянеться на вторе пришестя. Ну або запатчиця якоюсь їбанутою хєротою.

Но ти канєшно дальше собі помрій про платіновий фреймворк і тп утопічну хуйню.

 No.468

>>467
C++ это язык общего назначения. Для написания продукта он не совсем подходит, потому что отсутствие сборщика мусора увеличивает затраты времени.

В C++ есть устаревшие концепции. Например наследование. Сейчас вместо него в тренде интерфейсы. И больше акцент на асинхронность. Есть четкая эволюция C++ -> Java -> Go / Rust. Это похоже на дерево с разными ветками. Теперь возможно выбрать язык для домена задачи. Или комбинировать языки для различных сервисов.

Компьютеры тоже меняются. Память растет, а производительность процессора скоро упрется в потолок. Языки для квантового компьютера это новый этап.

 No.473

>>468
>C++ это язык общего назначения
Язьік всєобщєй дєградації.
Знаю я ту хєроту "от каждого по возможностям", "за всьо хорошеє" і проче лайно.
Скажу твердо і лаконічно - нахуй!

 No.476

>>468
>Теперь возможно выбрать язык для домена задачи. Или комбинировать языки для различных сервисов.
/thread

 No.477

Доїбало сисадмінство, хочу перекотитися в розробку.

Думаю про щось таке дуже стабільне, зразу С++ згадується.
Чи є сенс вкочуватися в плюси сьогодні?

 No.478

>>477
>Думаю про щось таке дуже стабільне, зразу С++ згадується.
Жаба.
>Чи є сенс вкочуватися в плюси сьогодні?
Нє. Або C11, якшо хочеш low level, або Go. Ще як варіанти Python з PHP.
Якшо маєш трохи досвіду з perl/bash скриптами, в попиху з сисадмінста доволі легко можна в'їхати.

 No.479

>>478
Попиха мало бабла, хочеться чогось більш баксового. Та й більш дженерал, а не прив'язаного як пиха до вебу.

Отже, Жаба, Ґоу, Пітухон. Треба буде вибрати. Ну скоріш за все Жаба, якщо це максимум стабільність.

 No.480

>>479
Java Script / Type Script, Kotlin, Clojure / Scala, Ruby з рельсою, Elixir

 No.481

>>480
Всі пробував, крім:
>Elixir
В чому прикол цієї мови, просвітіть? Наче не часто вживана, але часто згадують її як щось хороше.

 No.482

>>481
Шо, Erlang ніколи в очі не бачив?
Elixir runs on the Erlang VM, known for creating low-latency, distributed, and fault-tolerant systems. These capabilities and Elixir tooling allow developers to be productive in several domains, such as web development, embedded software, machine learning, data pipelines, and multimedia processing, across a wide range of industries.
Приколи в основному, ті ж самі, що і в Erlang/OTP. + метапрограмування, pattern matching, гарні типи, функції вищих порядків, ахуєнний error handling, GPU readiness та stream-processing (elixir-nx) і тд, шо бустить виразовість і rapid development.
Однак якщо в vanilla Erlang/OTP тобі доведеться хуярити дофіга всякого підножного мутити, а у випадку з GPGU ще й зовнішні байндінги визивати, то Еліксір в якості фронтенду має багато плюшок зі старту.

 No.483

>>482
>Шо, Erlang ніколи в очі не бачив?
Звісно не бачив, тому й питаю.

Сорі, мені перераховане тобою мало що говорить, але дякую за розгорнуту відповідь.

 No.484

>>483
Ну якшо не бачив, то то ніяка не розгорнена відповідь була.

Система на Erlang - то як високодоступний маленький, агресивний та відказостійкий набір інстансів з кодом.
Сама мова розроблялась під телекоми, тому чудово зайшла під мікросервісну архітектуру і всякий гібридний хайлод, коли аплікейшни скейлиш на все, шо є в доступності, хоть на чахлий ноутбук мамки і кавоварку, якшо та позволяє запустити VM.
Падає сервер - інші беруть на себе навантаження, падає машина - пофіг, десь мережа впала - тоже пофіг, нову версію можна накатувати в реальному часі (spawn/kill).
По аналогії з UNIX, де все - файл, тут все - процес. Єдина комунікація - повідомлення. Код виконується в сильно ізольованих віртуальних машинах.
Но шоб під то писати, треба голову чутка вивернути, забезпечуючи persistence, consistency і загалом, в деякій аналогії, теорему Брюера чи принципи ACID.

От тепер повинно бути трохи зрозуміліше.

 No.485

>>484
>От тепер повинно бути трохи зрозуміліше.
Так, схопив суть, дякую.

 No.486

>>485
Нема за що.
У випадках з мовами та парадигмами можеш собі ще поглядати в https://rosettacode.org/wiki/Rosetta_Code - там є багато цікавих примітивів реалізації олімпіадних задачок.
Однак звертайся на здоров'я.

 No.487

File: 7a88b279dafb4481549b9feafc….gif (843.62 KB, 498x410) ImgOps

>>486
Файно, додав у закладинки.

 No.489

>>483
Джаваскріпт бидлоуйобіща незаслуговують на повагу, харкаю їм всім в їх йобнуте їбало обсоска аутиста який перший раз в житті помацав доляри і подумав що він кращий за інших. Насправді це чмо. Мертвонароджений викидень фемінізованих маркетологів.
Хгаааааааать, птьфуууууу

 No.490

>>489
До чого тут джаваскріпт?
>>477
>Доїбало сисадмінство, хочу перекотитися в розробку.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]