[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/p/ - Programming

1001 11010001 10000111
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: coder_impotency_2168438767.png (445.74 KB, 512x512) ImgOps

 No.469

У мене кодерська імпотенція.

3 роки з превеликим задоволенням кодив, вчив технології, експериментував, писав пет-проекти. Потім кудись натхнення щезло, майже рік не хочеться навіть торкатися до коду ну хіба що на роботі доводиться.

Чому це? Нащо це? Защо це? Як з цим боротися?

Хочу знову насолоджуватися своїм хобі.

 No.474

жиза блджад

Правда я якось на більш тупіші і марні хоббі перейшов, і тому задовбала прога

Але і самого якось дойобує

 No.475

>>474
>якось на більш тупіші і марні хоббі перейшов
Які, приміром?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]