[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/re/ - Релігія

Бірда успішних нофаперів
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Recent] [Go to bottom] [Catalog]


File: 9ch-hail-satan.png (9.55 KB, 414x190) ImgOps

 No.13[Reply]

Слава Сатані!
6 replies and 2 images omitted.
+++
Open thread.

 No.20

>>17
>Ноут це вже як телефон?
Так, питання? Все життя на клавомишці сидів і буду, а ця мікроклава на ноуті нікуди не піде.

Була б ще клава, можна було б підключити й написати, але, на жаль, немає.

 No.21

>>20
>Все життя на клавомишці сидів і буду
Так я теж, навіть повноцінну клаву до ноута під'єдную. Але це не заважає мені вміти користуватися ноутом.

 No.22

>>21
Я тільки нещодавно його взяв, братан. Ще не звик, що до іншого - в мене пальці ще й великі.

 No.23

File: 1656201663461.jpg (820.46 KB, 1000x1414) ImgOps

>>22
Цьомки чмАфФкИ успіхів з пальчиками-пустунцями

 No.24

>>23
Дивлюся я на цю хуйню і розумію, що нігерське гей-порно було таки більш вишуканою хуйнею…Delete Post [ ]
[1] [2] Next | Top | Catalog
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]