[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/re/ - Релігія

Бірда успішних нофаперів
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Martin_Luther.jpg (100.54 KB, 400x591) ImgOps

 No.47

Яка гілка протестантизму найістинніша?

 No.48

>>47
> Яка гілка протестантизму найцінніша?
Софізм.

 No.49

>>48
>Софізм
Але ж це гілка античної філософії.

 No.50

>>49
І? Вона ж, по факту, найістинніша.

 No.51

Ніхуя. Єдиноістина - лівославність!

 No.52

File: Жан-Кальвін.png (3.28 MB, 1080x1499) ImgOps

Мені здається, що кальвінізм.

З вікі:

>визнання лише Святого Письма, «Бог дав нам дві книги, два откровення про Себе: книгу природи та Біблію»

А ще дужче мені подобається, як свідчать пресвітеріанці: Христос є одкровенням Бога (втіленням Логосу-Слова), а Святе Письмо свідчить про це одкровення, а не є самим одкровенням, тому не може бути безпомильним.
>велике значення доктрини передвизначення (що йде від Божої волі — передвизначення життя людини, її спасіння та осудження)
Інша'лла!
>успіх у професійній діяльності служить підтвержденням вибраності
100%, лінюхи — дно.
>відкидання необхідності допомоги духовенства в спасінні людей
Хто всі ці люди, які нічим не видатні і вважають себе вищими перед Богом?
>спрощення церковної обрядності
ІМГО, взагалі не потрібна, але щось-таки має бути, щоб група людей не плуталася.

 No.84

>>47
Протестанство це гетеродоксія в своїй основі. Я б не радив бути протестантом.

 No.85

>>84
>гетеродоксія
Просвіти.

 No.91

>>85
Гетеродоксія це частина релігії яка є єретичною але яка зберігається всередині вчення, аби ця єресь не стала ще віддаленою від вихідної доктрини.
Наприклад буддизм це гетеродоксія індуїзму бо він заперечує авторитет Вед, але наскільки я пам'ятаю він все ж має чимало спільного з індуїзмом.

 No.92

>>91
>>91
>Наприклад буддизм це гетеродоксія індуїзму бо він заперечує авторитет Вед, але наскільки я пам'ятаю він все ж має чимало спільного з індуїзмом.
Дякую, оце дуже зрозуміла аналогія.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]