[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/v/ - Videogames

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: rpg-long.png (218.42 KB, 785x479) ImgOps

 No.183

Чому сучасні RPG такі довгі?

Пиздець. Вони не розуміють, що за 20-30 годин середній людині вже набридає один і той же сетинг з одними й тими ж мордами? І що краще брати ре-іграбельністю, а не довжиною жопогодин?

Я пограю з задоволенням 20 год. Потім зроблю паузу, підзабуду сюжетики, повернуся через деякий час і знову пограю з задоволенням іншим персом з іншою варіативністю.

Якщо гра довга, я знуджуся від одноманітності максимум на 50 год, дропну і вже не повернуся, бо гра закарбується в памʼяті як нудне монотонне лайно.


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]