[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/we/ - Westernizacija

Anti-weaboo movement
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Recent] [Go to bottom] [Catalog]


File: 20-Hryvnia-2003-detail.png (46 KB, 450x200) ImgOps

 No.8[Reply]

Я не прихильник остаточного переходу на латинку, бо це не є суто кацапська система писемності, це надбання всіх православних слов'ян. Тимчасом я не проти паралельної адекватної офіційної латинки – типу як діакритична гаєвиця у балканських слов'ян.

Однак настав час реформи нашої кирилчної абетки – прибрати звідти деякі необдумані літери.

Літера Й – цілковито безглуздо перетягнена з кацапської абетки. Проблема полягає в тому, що кацапське И – це в нас І, відтак йотоване І в нас має позначатися варіацією знаку Іі.

Історично цією літерою навіть у наших кириличних системах була Jj. Гляньте на цитату на 20 гривневій купюрі – Франко вживав саме j. Такою була драгоманівка, звідки j витіснив тільки факт браку цієї літери в кацапських типографіях того часу.

Додайте сюди, що в сербо-хорватських кирилицях і в македонській вживається саме Jj.

Починаjмо писати питому літеру прямо зараз!
7 replies and 1 images omitted.
+++
Open thread.

 No.16

Всі постери в треді припускаються помилки.
Ј — буква кирилиці
J — літера латиниці
Це різні літери! В кирилиці повинна бути кирилична. Писати латинську j в словах з кирилицею це як писати латинську i там же. Якщо ви звикнете користуватися латинською або не дай бог додасте її в розкладку, це стане проблемою для комп'ютерної обробки текстів українською в майбутньому.

 No.17

>>15
Чому це крінжопідарасів? Хорватія та Словенія в ЄС і НАТО, на відміну від української параші, керованої олігархами. Це слов'яни, на котрих варто рівнятися. хоча в них латинка, гаєвиця

Навіть їбана про-кацапська Сербія раніше за Україну отримала кандидатство в ЄС, а ми, блядь, були на рівні їбучої Боснії, котра за означаенням failed-state.

 No.18

>>16
Домовились. Але Й замість Ј – це реальне крінжопідараство.

 No.19

File: US_Dvorak_keyboard_layout_….png (38.52 KB, 987x271) ImgOps

>>14
рік сидів на двораку, перейшов назад на кверті

 No.20

File: 1677356952294760.gif (137.43 KB, 659x576) ImgOps

>>19
Це цікаво. Чому користувався непопулярним двораком? І чому перейшов на попсу аж після стількох років звички?File: unknolllwn.png (2.04 MB, 1023x945) ImgOps

 No.4[Reply]

weaboo роблять барикади. Від суспільства і дівок.

 No.5

File: 1642413495723.jpg (181.04 KB, 1125x1399) ImgOps


 No.6

File: 72178169-4EF2-4FC9-B209-DA….png (1.03 MB, 858x1057) ImgOps


 No.7

File: 1583947402836.png (392 KB, 370x904) ImgOps

Weeebs.File: 1536254636.996461-.png (101.53 KB, 720x292) ImgOps

 No.1[Reply]

Vykladajemo vaszi pravopysni systemy j argumenty za nych.

 No.2

File: 1F7100CA-3CBD-43B1-9F45-73….jpg (106.12 KB, 640x340) ImgOps


 No.3

File: external-content.duckduckg….jpg (86.47 KB, 900x500) ImgOps
Delete Post [ ]
Previous [1] Next | Top | Catalog
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]