[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/a/ - А.У.Є.

Анімешники України Єдині
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: images.jpg (10.28 KB, 194x259) ImgOps

 No.139

Власне сабж, хочеться простого душевного оригіналу з англійськими або українськими сабами.

 No.140

>>139
У себе на компі. Качаю через торенти з толоки чи деінде.

Щоправда на толоці часто роздачі не мають сабів, пропонуючи лише гугняву озвучку.

 No.152

nyaa.si[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]