[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Без імені.png (891.3 KB, 1280x1024) ImgOps

 No.7137

Доллчан — я оголошую тобі Священний Джихад! Це буде Священний Газават проти усіх невірних! Домінік Сметана Шайтан!

 No.7138

За Кхорна
Кровь для кровавого бога,ярость берсерков ведет!
В бой ,убивайте врагов,жаждущий крови не ждет!
Боль это просто иллюзия ,смерть не остановит нас!
Не убежать и не скрыться сегодня пробил ваш час

Бой,кровь,убивай вновь и вновь
КХОРН КХОРН
Кровь для кровавого бога
КХОРН КХОРН
Больше черепов для трона
КХОРН КХОРН
Реки крови трупов кучи
КХОРН КХОРН
Кхорн получит ваши души

Ярость насилие уничтожение всего
Злоба и разрушение безпощадное зло
Слепое безумие в бою нас охватит опять
Вы услышите клич"убивать мы должны убивать"

Бой,кровь,убивай вновь и вновь

КХОРН КХОРН
Кровь для кровавого бога
КХОРН КХОРН
Больше черепов для трона
КХОРН КХОРН
Реки крови трупов кучи
КХОРН КХОРН
Кхорн получит ваши души

 No.7139

File: 124448337_185138766572263_….jpg (74.31 KB, 1024x667) ImgOps


 No.7140

File: 1698923399314.png (571.74 KB, 1024x765) ImgOps


 No.7144

File: CutPaste_2024-03-21_09-46-….jpg (50.14 KB, 512x376) ImgOps

>>7137
Там капча їбана і ще достобіса усілякої їбали. Я їбав туди вручну та ще й м'ясними штурмами набігати. Тому спосіб зламати та хакнути їх потрібен теж. З Кропидна війська вивели, навели там фурор і невеличкий кіпіш у розумній кількості а на Доллчан ваодимо війська, агентів, шпигунів, розвідників. Можна буде спосіб нормальної вайп-параші вивчити і заважати Доллчану щодня. Я б не радив своїх людей втрачати у тупих м'ясних штурмах — вони нам ще знадобляться!

 No.7145

>>7138
З Кропиви вивели солдатів. А на Доллчан вводимо свій контигнент. Та і впринципі розділів там не так вже і багато! Можна нищити а я доєднаюсь потім. Знову ми проти когось воюємо. Треба для початку від Кропиви відпочити. І шороху ми там навели мама дорога! Про нас тепер слава ходить. Думаю що на Пропивач ходити походами вже більше не потрібно. Нова жертва цікавіша набагато ніж Кропидвач.

 No.7146

Число і місяць наступу на Доллчан казати не будемо. Допоки скріншоту набігів не буде, без команди не починати.

 No.7182


 No.7320

Долчанівці побили нам іміджборду! Я знайду спосіб хакнути їх і видалити іміджборду.

 No.7321

Мені потрібно ім'я Адміна Модератора Долчану. А там далі можна буде розібратися.

 No.7322

>>7144
Я і не пропоную брати їх вайп-парашею і м'ясними штурмами. Там і так дохуя наших перебанили на Долчані просто за криве сказане слово. Потрібно їх швидко хакнути!

 No.7323

>>7146
Вайп-парашу не потрібно з наступом! Інакше ми програємо. Потрібно терміново мило їхньої бордопараші!

 No.7347

File: 1711823788235-0.png (416.22 KB, 620x440) ImgOps

>>7137
Як швидко Одмін Долчану реагує на небезпеку втратити нахуй свою іміджборду через дохуя засраності усіх його розділів вручну?

 No.7348

Потрібно щоб коли модер Долчану спить в ліжечку або пішов десь по їбенях вештатись, то йому треба буде нахуй швидко дуже сервери поламати і він їх не встиг полагодити.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]