[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/mu/ - Музічка

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: a68ab1f30b1647f089cd49ca60….jpg (32.85 KB, 640x344) ImgOps

 No.1

Урочисто відкриваю перший трід на дошці і благословляю його цілющим Ріком Естлі. Танцюють всі!
shorturl.at/bcdqV

 No.2

>>1
Привки.

 No.3

>>2
А щось жвавіше і більш життєстверджуюче?

 No.4

>>3
Ok.

 No.5

>>4
Варг хуєсос, краще б вже Євронімуса запостив

 No.6


 No.7

>>5
>Варг хуєсос
Не смоктав вбивав — не мужик.

 No.8

>>7
Та не в тому справа шо він людей вбивав, хоча це теж, бо він заздрісний підар, просто він рашку сапортить, а це набагато гірше

 No.9

File: 1656394185159.jpg (842.39 KB, 3000x2448) ImgOps

>>8
Та похую, кого сапортить нацистський маразматик. Головне, що він у юності писав талановиту музику, яка досі качає.

Змішувати особистість і те, що вона створила — це фу, woke-чума cancel-культури.

 No.12

>>9
Я не можу слухати чувака, навіть якщо він пише гідне музло, який підтримує йобану русню. Так це мене тригерить. І це не має відношення до сжвшної кенсел параші. Мені похуй на неї.

 No.15

>>12
Вся ця дурня з москалями і фобією всього, що з ними пов'язано, у славних українчиків - це та сама кенсел-калче, тіки по-славшітівськи.

 No.17

>>15
Це не фобія. Це мій свідомий вибір. Я сам наполовину москаль за походженням, тому хочеться закопати в собі все русняве.

 No.19


 No.20

>>17
>не фобія
>хочеться закопати в собі все русняве
Чуваче, це і є фобія.

 No.21

>>20
У мене немає безпідставного страху. У мене є відраза і огида від причетності.

 No.22

>>21
Друже, ну ти ж хоч повністю прочитай, що скинув.

>Основним симптомом цього розладу є надмірне й необґрунтоване бажання уникнути подразника, що відлякує.


Саме твій симптом.

 No.23


 No.24

>>23

 No.136


 No.164
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]