[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/mu/ - Музічка

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: bp.jpg (175.13 KB, 1200x1036) ImgOps

 No.10

Східної музики трід стратує!
Постимо годний K/J/C-pop/rock/jazz/т.д
Обговорюємо
Обсираємо
Постимо

Почну:
https://youtu.be/8dJyRm2jJ-U
Останній трек всім знайомого Psy

 No.11

>>10
>всім знайомого Psy
Опа гавгав стан це шедевр світової поп-музики.

 No.13

Орігато хасейамас. Ось вам трохи мімішного жапан кьют-року

 No.14

Ня!

 No.16

Кореянки та японки смокчуть ліпше за європейок?

 No.18

>>16
Кажуть, що коли вони смокчуть, через особливу будову щелеп створюється вакуумна тяга яка стимулює прутня набагато сильніше

 No.27

Нате трішки шугейзу;

 No.28

Гото-віжуалкі-япошки.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]