[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/mu/ - Музічка

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: гейспіч.jpg (50.73 KB, 571x572) ImgOps

 No.85

Хочу розібратися за що його так ненавидять? У чому він неправий? Без негативу.

 No.87

>>85
Це хто?

Пі … дор?

 No.88

>>85
А хуй зна. Похуй. Без негативу.

 No.89

>>88
Я ж не в курсі про кого ти питаєш, щоб відповісти.

 No.90

>>89
Ніко нічо не питав. Тіко опу відповів. Тіпа похуй, я сам не знаю, шо це за ребус. Око якє то, ну й похуй, їба.

 No.91

>>89
Хейтспіч.
Не відповів відразу бо дев'яч не давав постити

 No.92

>>91
>бо дев'яч не давав постити
Як це не давав? Вибивало помилку?

 No.93

>>92
Щось на кшталт
"Твій пост схожий на спам, відхилено"

 No.94

>>93
Зрозуміло. У мене таке було, коли однаковий текст пощу.

 No.95

>>91
>Хейтспіч
Це виконавець такий чи шо? Просвіти дідів, зумерку.

 No.97

>>95
Ти що! Цей малий продовжує діло, започатковане ветеранами поплавського металу: фіфтіцент, роберт джонсон, єгор лєтов, лед цепелін…

 No.98

>>97
Не пизди, а кинь УЦТ його хіти.

 No.99
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]